Menu Zamknij

Elektroniczna umowa spółki

Zakładanie spółki w systemie S24 poprzez system teleinformatyczny wiąże się z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy, który jest w nim dostępny.
Rozwiązanie to jest z jednej strony korzyścią dla wspólników, ponieważ nie ma możliwości pominięcia żadnych istotnych elementów w umowie spółki, natomiast z drugiej strony nie daje możliwości wprowadzania zmian ani modyfikacji w umowie spółki.
Umowa spółki w formie elektronicznej musi być zawsze poświadczona jedną z form elektronicznego podpisu.

Wzorzec umowy zawiera wiele postanowień, które powinny się w umowie zawierać:

 • nieograniczony czas trwania spółki,
 • pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi,
 • możliwość utworzenia kapitału rezerwowego, zapasowego,
 • wariant dotyczący organów spółki,
 • czas trwania kadencji członka zarządu,
 • sposób reprezentacji spółki,
 • wariant zgody na zbycie udziałów spółki.

Swobodne do uzupełnienia pozostają kwestie związane z:

 • danymi wspólników zakładających spółkę,
 • określeniem nazwy i siedziby spółki,
 • wysokością kapitału zakładowego spółki,
 • przedmiotu działalności spółki,
 • data zakończenie pierwszego roku obrotowego.

Formularz umowy dostępny w systemie nazywany jest inteligentnym, ponieważ dokładnie przeprowadza osobę go wypełniającą przez cały proces.

S24 - rejestracja spółki