Menu Zamknij

Dywidenda w spółce

Dywidendą nazywamy część zysku netto spółki kapitałowej, która uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zostaje wypłacona wspólnikom lub akcjonariuszom. Prawo do otrzymania dywidendy przysługuje akcjonariuszom bądź wspólnikom na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady, regulacje czy ograniczenia co do wypłaty dywidendy mogą zostać uregulowany w umowie spółki.

Uchwała dotycząca dywidendy w spółce musi określać kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy i kwotę przypadającą na jedną akcję/udział. Wysokość dywidendy dla poszczególnych akcjonariuszy/wspólników zależy od ilości posiadanych przez nich akcji/udziałów.

Dywidenda może zostać wypłacona przez spółkę jako środek pieniężny lub jako inne aktywa, które spółka posiada.

Wśród podziału rodzajów dywidendy można wyróżnić dywidendy ze względu na częstotliwość okoliczności ich wypłaty:
– regularna – wypłacana raz w roku/co pół roku/kwartalnie,
– nieregularna – bez określonego z góry terminu
– dodatkowa – w przypadku osiągnięcia wyjątkowo wysokiego zysku,
– specjalna – wypłacana w szczególnych okolicznościach
– likwidacyjna – wypłacana w chwili zamknięcia spółki.

Zapraszamy do poznania oferty rejestracji spółek w systemie informatycznym.

S24 - rejestracja spółki