Menu Zamknij

Czym jest zasada jednego okienka?

Zakładanie spółki przez Internet to najłatwiejszy i najpopularniejszy sposób na szybką rejestrację. Podczas elektronicznej rejestracji w S24 obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać, aby rejestracja przebiegła pomyślnie.

Zakładanie spółki w systemie S24 opiera się na zasadzie jednego okienka. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ dane, które zawarte są we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego trafiają równocześnie także do właściwych rejestrów urzędowych. Dzięki zasadzie jednego okienka nie ma potrzeby składać osobno wniosków:

  1. do Urzędu Skarbowego o wpis lub zmianę do rejestru REGON
  2. zgłoszenia do ZUS jako płatnika składek lub zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  3. zgłoszenia dotyczącego identyfikacji lub aktualizacji do urzędu skarbowego

Dzięki zasadzie jednego okienka przekaz danych jest bardzo sprawny, a co za tym idzie procedura bardzo szybka. Zakończenie procesu e-rejestracji potwierdzane jest zawsze wiadomością mailową o wpisie do KRS oraz informacją o nadaniu numerów NIP oraz REGON dla nowopowstałej spółki.

S24 - rejestracja spółki