Menu Zamknij

Charakterystyczne cechy spółki komandytowej

Chociaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną wybieraną przez przedsiębiorców, nadal wiele osób decyduje się na założenie firmy w postaci spółki komandytowej. Dlaczego? Czy warto wybrać spółkę komandytową jako podstawę prowadzonej działalności?

Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Oznacza to, że osobiste relacje między wspólnikami mają znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotu na rynku. W spółkach osobowych istotną rolę pełni trwały skład osobowy wspólników. Warto również zaznaczyć, że w spółkach osobowych nie wyszczególniamy organów zarządzających podmiotem.

W spółce komandytowej wyróżniamy:
– koplementariusza, który ponosi pełną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania spółki, reprezentuje podmiot oraz prowadzi sprawy
– komandytariusza, który ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości sumy komandytowej

Istotne jest, że spółka komandytowa posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Decydując się na spółkę komandytową warto pamiętać, że podmiot zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej – ksiąg rachunkowych.

S24 - rejestracja spółki